Tag - خیانت در امانت ماشین

امانت دادن خودرو و مسئولیت خسارت در تصادفات

امانت دادن خودرو و مسئولیت خسارت در تصادفات

اگر شما هم از جمله افرادی هستید که خودرویتان را در اختیار دیگران قرار می دهید باید نکاتی را در رابطه با مسئولیت های مدنی مسببان تصادفات رانندگی بدانید. چرا که در صورت بروز حادثه ممکن است متحمل ضرر زیادی شوید. در این مطلب به طور کامل در رابطه با امانت دادن خودرو و راهکارهای ایمنی در این زمینه توضیح می دهیم. امانت دادن خودرو همانطور که می دانید پلاک خودروها شخصی است و با انتقال مالکیت پلاک خودرو نیز عوض می...

Read more...