پشتیبانی سریع : ۰۹۱۵۷۰۴۴۴۰۴ – ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۲ 

برچسب: تصادف وحشتناک

فیلم تصادففیلم تصادف
دوربین خودرو

تحلیل و بررسی چند فیلم تصادف

تصادفات رانندگی نتیجه چیست؟ سالانه 800 هزار تصادف در کشورمان رخ می‌دهد که متاسفانه ایران رتبه اول مرگبارترین حوادث جاده‌ای