برچسب محصول - سنسور عقب ماشین

  • سنسور دنده عقب ماشینسنسور پشت خودرو

    سنسور عقب خودرو

    0 out of 5

    در این مدل که شامل ۴ سنسور عقب می باشد نحوه هشدار دادن به راننده به این صورت می باشد که در این سنسورها هر چه خودرو به مانع نزدیک تر شود صدای بیب بیب کشیده تر می شود و همچنین روی نمایشگر سنسور دنده عقب که با رنگ ها و اعداد نشان داده شده است فاصله دور تا نزدیک را تشخیص داده و می توان به کمک سنسور عقب از اتفاق افتادن برخی خطرهای پیش رو جلوگیری نمود.

    تومان235,000